Mutacja mutacji w genie białka przenoszącego ester cholesterolu z możliwymi dominującymi wpływami na lipoproteiny o wysokiej gęstości w osoczu.

HDL w osoczu jest ujemnym czynnikiem ryzyka miażdżycy. Białko transferowe estrów cholesterylowych (CETP, 476 aminokwasów) przenosi ester cholesterylowy z HDL na inne lipoproteiny. Pacjenci z homozygotycznym niedoborem CETP powodowanym przez defekt splicingu genu znacznie zwiększyli HDL; jednak heterozygoty mają jedynie łagodny wzrost HDL. Opisujemy dwa probandy z mutacją missense CETP (442 D: G). Chociaż są heterozygotyczne, mają trzykrotny wzrost stężenia HDL i znacznie zmniejszają masę i aktywność CETP w osoczu, co sugeruje, że mutacja ma dominujący wpływ na CETP i HDL in vivo. Komórkowa ekspresja zmutowanego cDNA powoduje wydzielanie tylko 30% aktywności CETP typu dzikiego. Ponadto koekspresja cDNA typu dzikiego i zmutowanych prowadzi do hamowania sekrecji i aktywności dzikiego typu. Dominujące skutki mutacji missense CETP podczas ekspresji komórkowej prawdopodobnie wyjaśniają, dlaczego probandy znacząco zwiększyły HDL w stanie heterozygotycznym i sugerują, że aktywne cząsteczki molekularne CETP mogą być multimeryczne.

Czytaj więcej artykułów medycznych...