Monoklonalne wydzielanie autoprzeciwciał przez ludzkie hybrydomy. Wybór hybryd za pomocą konwencjonalnych i nowatorskich technik.

Komórki hybrydoma wydzielające autoprzeciwciała były wytwarzane przez fuzję komórek somatycznych limfocytów B od pacjenta z układowym toczniem rumieniowatym z dwoma różnymi liniami ludzkiego szpiczaka. Selekcję hybryd utworzonych z jednej z tych linii komórkowych przeprowadzono przy użyciu pożywki hodowlanej zawierającej aminopterynę, ponieważ ta linia komórkowa wykazywała niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantyna-guanina (HGPRT). Druga linia szpiczaka nie wykazywała niedoboru HGPRT, lecz była leczona węglanem dietylu, który zapewniał śmierć nieskondensowanych komórek szpiczaka. Ta nowa technika ma szerokie zastosowanie. Stwierdzono, że hybrydomy wydzielają przeciwciała przeciwko natywnemu DNA i antygenowi nukleinowemu ulegającemu ekstrakcji. Swoistość wiązania jednego przeciwciała IgM anty-DNA scharakteryzowano i stwierdzono, że jest specyficzna dla dwuniciowego DNA i wykazuje szczególne powinowactwo wiązania z poli (dG). poli (dC).

Czytaj więcej artykułów medycznych...