Modulacja peptydazą płucnych efektów tachykinin w płucach perfuzowanych tchawicy.

Wpływ inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE), kaptoprilu i neutralnych inhibitorów endopeptydazy (NEP), tiorfanu i SCH 32615, na zmiany ciśnienia otwarcia dróg oddechowych (PaO) i regenerację podawanego peptydu badano po dotchawicznym podaniu substancji P (SP ) i neurokininę A (NKA) w izolowanych płucach świnki morskiej przepuszczanych przez tchawicę. Zmiany w Pao i odzyskiwanie zaoferowanego peptydu były znacznie większe w płucach traktowanych inhibitorem NEP niż w płucach kontrolnych. Kaptopril nie spowodował znaczącej zmiany w działaniu fizjologicznym ani w odzyskaniu SP i NKA. Analiza HPLC [3H] Pro2,4-SP i 125I-Histydylo1-NKA perfundowana przez drogi oddechowe wykazała duże produkty rozszczepienia zgodne z działaniem NEP. Wnioskujemy, że istnieje znaczna degradacja zarówno SP, jak i NKA po infuzji tchawicy peptydów przez aktywność NEP-podobną, ale nie przez ACE; efekt ten znacząco wpływa na fizjologiczne efekty tych peptydów

Czytaj więcej artykułów medycznych...