Moczowe wydzielanie peptydów elastynowych zawierających desmozynę po wstrzyknięciu do wewnątrzracryplowym elastazy u chomików

Wstrzyknięcie do tchawicy elastazy trzustkowej powoduje ostrą utratę elastyny z płuc chomików i rozwój rozedmy płuc. Do pomiaru ilości elastyny wykorzystaliśmy pomiary unikalnych kowalencyjnych, krzyżujących się aminokwasów z elastyny, desmozyny i izodesmozyny. Bezpośrednie pomiary na płucach oszacowały średnią utratę elastyny o 57% po iniekcji elastazy. Produkty rozpadu elastyny oznaczono również ilościowo w moczu i kale po wstrzyknięciu. Średnio 8,8 nmola desmozyny odzyskano z moczu każdego chomika. Ta ilość reprezentowała desmozyny z 61% elastyny utraconej z płuc. Desmozyna i izodesmozyna występowały w moczu we frakcjach peptydowych, które wahały się od 9 do 27 000 daltonów, średnio 13 000. Jedynie śladowe ilości desmosyn można było wykryć w kale. Desmozyny wstrzyknięte dootrzewnowo zostały całkowicie odzyskane z moczem, a badania radioaktywnych znaczników nie ujawniły katabolizmu in vivo wstrzykniętych desmosyn. Wyniki te sugerują, że pomiar desmosyn w moczu jest obiecujący w badaniu obrotu elastyną.

Czytaj więcej artykułów medycznych...