Miejsce zwężenia dróg oddechowych w astmie ustalone na podstawie pomiaru maksymalnego przepływu oddechowego powietrza oddechowego i mieszaniny hel-tlen

Ponieważ maksymalne objętości przepływu wydechowego u osób zdrowych są zależne od gęstości gazu, opór między pęcherzykami płucnymi a punktem, w którym zaczyna się kompresja dynamiczna (Rus), jest głównie wynikiem przyspieszenia konwekcyjnego i turbulencji. Mierzyliśmy krzywe maksymalnego przepływu wydechowego (MEFV) u astmatyków i chronicznie bronchitów oddychających powietrzem i He-O2. W tym ostatnim i u niektórych astmatyków krzywe MEFV nie uległy zmianie, co wskazuje, że Rus jest głównie wynikiem przepływu laminarnego. Dlatego punkt, w którym rozpoczyna się kompresja dynamiczna, musi być dalej w górę, niż u osób zdrowych, a miejsce przeszkody musi znajdować się w małych drogach oddechowych. U innych chorych na astmę przepływ wzmożono normalnie, wskazując na niedrożność większych dróg oddechowych. Odpowiedź na He-O2 nie korelowała z początkowymi wartościami oporu płucnego, początkowymi krzywymi MEFV lub reakcją na leki rozszerzające oskrzela. Wnioskujemy, że miejsce niedrożności dróg oddechowych jest różne u astmatyków, a miejsce niedrożności nie jest wykrywalne poprzez pomiar zwykłych parametrów mechaniki płuc.

Czytaj więcej artykułów medycznych...