Metoda obliczania względnego udziału rekrutacji i poprawy w poceniu się ludzkim eccrine

Szybkość pocenia ekryninowego badano przez zbieranie próbek w niewentylowanych kapsułkach od ludzi po podskórnych lub śródskórnych wstrzyknięciach acetylo-P-metylocholiny i przy umiarkowanej ekspozycji na ciepło całego ciała. Szybkość pocenia się w danym obszarze skóry może wzrosnąć poprzez rekrutację świeżych gruczołów, zwiększoną produkcję już aktywnych gruczołów lub pewną kombinację obu. Analiza teoretyczna pokazuje, w jaki sposób rekrutacja i wzmocnienie mogą być obliczane osobno, przy założeniu istnienia maksymalnej szybkości reabsorpcji sodu przez ekrynowe gruczoły potowe, stężenia sodu 145? Eq / ml w płynie prekursorowym, braku znaczącej reabsorpcji wody, oraz brak powrotnej dyfuzji sodu. Wyniki wskazują, że w zależności od warunków eksperymentalnych zwiększoną szybkość pocenia można przypisać głównie rekrutacji, wzmocnieniu lub połączeniu obu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...