Metabolizm mięśnia sercowego wolnych kwasów tłuszczowych. Badania na substratach znakowanych węglem 14C u ludzi.

Wolne kwasy tłuszczowe uważane są za główne źródło energii dla mięśnia sercowego. Aby zbadać metaboliczny los tego substratu u ludzi, 24 pacjentów przeszło zatokę wieńcową i cewnikowanie tętnic. 13 osób było zdrowych ochotników, a 11 pacjentów miało objawy choroby niedokrwiennej serca. [1-14C] oleinian lub [1-14C] palmitynian związany z albuminą poddawano wlewowi ze stałą szybkością 25 mikroCi / h. Utlenianie określono przez pomiar produkcji 14CO2. Dane wykazały, że wysoki odsetek (84 +/- 17%) palmitynianu i oleinianu wyekstrahowanego przez mięsień sercowy ulegał szybkiemu utlenianiu. Występowała wysoce znacząca korelacja pomiędzy poziomem tętniczym a ilością utlenioną (r = 0,82, P mniej niż 0,001 dla palmitynianu, r = 0,77, P mniej niż 0,001 dla oleinianu). Stosunek ekstrakcji izotopów był większy niż stosunek ekstrakcji chemicznej. Różnica 6 +/- 2 nmol / ml krwi u młodych zdrowych osób była istotnie mniejsza niż 12 +/- 4 nmol / ml obserwowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (P mniejsze niż 0,001).

Czytaj więcej artykułów medycznych...