Ludzkie białko wiążące granulki / pyłek. Rozpoznanie i identyfikacja jako transferyna.

Stwierdzono, że normalna ludzka surowica zawiera stabilne termicznie białko, które promuje wiązanie granulocytów do pyłku trawy tymotki (granulocytów / białek wiążących pyłki [GPBP]). GPBP oczyszczono metodą filtracji żelowej, chromatografii anionowymiennej i chromatografii powinowactwa. Praktycznie cała aktywność wiązania granulocytów / pyłków była związana z białkiem beta-1 o masie cząsteczkowej około 77000D i punkcie izoelektrycznym pomiędzy 5,5 i 6,1. Za pomocą immunoelektroforezy i elektroforezy na żelu poliakryloamidowym z dodecylosiarczanem sodu, białko zidentyfikowano jako transferynę. Monospecyficzne surowice odpornościowe przeciwko GPBP lub transferynie usuwały aktywność biologiczną z preparatów GPBP, a GPBP i transferyna dawały linie identyczności z tymi dwiema surowicami odpornościowymi. Widoczna heterogeniczność wielkości cząsteczek i ładunku GPBP obserwowana podczas stopniowego oczyszczania była minimalna, gdy GPBP był nasycony jonami żelazowymi przed procedurami separacji. Doświadczenia te wskazują, że powiązanie granulocytów / pyłków jest nierozpoznaną dotąd własnością transferyny, która wydaje się być niezwiązana z transportem żelaza i zwiększa możliwość, że transferyna może pełnić fizjologiczną rolę w usuwaniu niektórych substancji organicznych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...