Ludzkie antygeny erytrocytów. Regulacja ekspresji nowego antygenu powierzchniowego erytrocytów przez inhibitor genu luteina In (Lu).

Nasze badanie opisuje nowy ludzki antygen białkowy erytrocytów, którego ekspresja jest regulowana przez rzadki gen luteinowy In (Lu). Wytworzyliśmy przeciwciało monoklonalne (A3D8), które silnie wiąże się z erytrocytami od osób z fenotypami luteranowymi Lu (a + b +), Lu (a + b-) i Lu (a-b +), ale wiąże się nieznacznie z erytrocytami od dominująca postać fenotypu Lu (ab-), odzwierciedlająca dziedziczenie genu In (Lu). Co ważne, erytrocyty od osoby z recesywną postacią fenotypu Lu (ab-) (tj. Brak genu In (Lu) i brak genów kodujących antygeny luteinowe) wykazały reaktywność z przeciwciałem A3D8 porównywalną do obserwowanej u Lu (a + ) lub erytrocyty Lu (b +). Aktywność antygenu A3D8 stwierdzono również we wszystkich leukocytach oraz w surowicy i osoczu; aktywność ta wydawała się również regulowana przez gen In (Lu) w surowicy, osoczu i podgrupie leukocytów. W związku z tym zidentyfikowaliśmy ludzkie białko erytrocytów, którego ekspresja jest modyfikowana przez gen In (Lu). Wiedza, że taki antygen istnieje na erytrocytach iw prawidłowym osoczu, powinna umożliwić dalsze badania nad genetyką molekularną genu In (Lu) oraz nad funkcjonalnym i strukturalnym znaczeniem antygenu A3D8.

Czytaj więcej artykułów medycznych...