Lokalizacja genu kodującego czynnik krzepnięcia XIII-a do chromosomu 6 i identyfikacja miejsc syntezy.

Czynnik XIII, czynnik krzepnięcia istotny dla kowalencyjnej stabilizacji skrzepu fibryny, jest heterodimerem składającym się z podjednostek a2 i b2, z funkcją katalityczną rezydującą w łańcuchu a. W celu odpowiedzi na pytania dotyczące miejsc syntezy i lokalizacji chromosomalnej łańcucha a czynnika XIII, cDNA sklonowano z biblioteki cDNA ludzkiego łożyska lambda gt11. Sekwencje nukleotydowe i aminokwasowe określono z cDNA. Sekwencjonowanie aminokwasów oczyszczonych płytkowych łańcuchów czynnika XIII typu a potwierdziło autentyczność klonu lambda gt11. Gen dla łańcucha a czynnika XIII został zmapowany unikalnie na chromosomie 6. Analiza metodą northern blot ludzkich łożyskowych i mRNA komórek U937 (monocytelike) poli (A) + wykazała pojedynczą wiadomość o wielkości około 4,0 kb dla łańcucha a czynnika XIII. Wyniki te dostarczają przekonujących dowodów na to, że łańcuch a jest syntetyzowany przez linie komórkowe łożyska i monocytów

Czytaj więcej artykułów medycznych...