Liza miotub przez alloreaktywne cytotoksyczne komórki T i komórki NK. Związek z transplantacją mioblastów.

Celem tego badania było zbadanie podatności miotubul ludzkich na lizę przez dwa główne typy cytotoksycznych komórek efektorowych, komórki T cytotoksyczne CD3 + CD8 + (CTL) i komórki NK (CD16 + CD56 +). Preparaty mioblastów stosowane jako komórki docelowe miały czystość większą niż 90%, co oceniono przez immunobarwienie z przeciwciałem monoklonalnym Leu19 (MAb), które reaguje krzyżowo z cząsteczką adhezyjną komórek nerwowych N-CAM. Allospecyficzne linie CTL wytworzono z mieszanych hodowli limfocytów, a świeżo wyizolowane allogeniczne i autologiczne komórki krwi obwodowej użyto jako źródło komórek NK. Cytotoksyczność obserwowano w ramach optyki fazowej i mikroskopii immunoelektronowej i oznaczono ilościowo za pomocą testu uwalniania chromu. Miotuby zostały skutecznie zabite przez allospecyficzne CTL i przez autologiczne i allogeniczne komórki NK. Zabijanie za pomocą CTL było hamowane przez MAB HLA klasy I, a zabijanie przez komórki NK było hamowane przez zubażanie komórek krwi obwodowej komórek CD16 + MAb anty-CD16 i dopełniaczem. Wyniki mają ważne implikacje dla transplantacji mioblastów, eksperymentalnej terapii dystrofii mięśni

Czytaj więcej artykułów medycznych...