Krytyczna ocena roli krążącego jonu wodorowego i mleczanu w produkcji astmy wysiłkowej.

Aby ocenić rolę krążącego jonu wodorowego i mleczanu w produkcji astmy wywołanej wysiłkiem, przeprowadzono dwa eksperymenty. W pierwszym ćwiczeniu sześciu pacjentów z astmą przeszło do wyczerpania na ergometrze rowerowym, jednocześnie rejestrując tętnicze pH w okresowych odstępach czasu. Wiele aspektów mechaniki płuc zostało zmierzonych przed i po obciążeniu pracą. Po wyzdrowieniu powtórzono identyczne procedury, ale wprowadzono wystarczającą ilość wodorowęglanu sodu, aby utrzymać pH na poziomie przed treningowym. W obu eksperymentach indukowano statystycznie identyczne ataki astmy. Aby zbadać działanie mleczanu, kilku pacjentów było kilkakrotnie wykonywanych w celu określenia najniższego poziomu pracy, a więc mleczanu tętniczego, który był powtarzalnie związany z ostrym atakiem astmy. Gdy było to wiadome, wystarczającą ilość mleczanu sodu wprowadzono do spoczynkowych osobników, aby równać się lub przekroczyć ilość wytworzoną podczas ćwiczeń. Mechanika płucna nie uległa zmianie w wyniku tej interwencji. Odkrycia te pokazują, że kwasica mleczanowa nie jest przyczyną astmy wysiłkowej.

Czytaj więcej artykułów medycznych...