Kontrola produkcji szpiku przez poziom podaży żelaza

Poziom wytwarzania erytroidalnego szpiku różni się znacznie w różnych zaburzeniach erytropoetycznych. Częściowo odzwierciedla to poziom stymulacji erytropoetyną, określony przez nasilenie anemii. Jednak podaż żelaza odgrywa równie ważną rolę w kontroli erytropoezy. Jak wykazano u zdrowych osób poddanych długotrwałym niedokrwistościom wywołanym upuszczaniem krwi, szpik erytroidalny zwiększy produkcję o zaledwie dwa do ośmiu razy normalnie, w zależności od zapasu żelaza dostępnego z różnych puli żelaza. Podczas gdy żelazo dostarczane z normalnych magazynów siateczkowo-śródbłonkowych lub żelaza podawanego doustnie jest wystarczające, aby reakcja na produkcję szpiku była tylko 2-3 razy większa niż normalnie, zwiększone dostarczanie żelaza z nieżywotnych krwinek czerwonych, hemolizy lub wlewów dekstranu żelaza pozwala na gwałtowny wzrost produkcji szpiku do poziomu cztery do ośmiu razy normalne.

Czytaj więcej artykułów medycznych...