Koniugaty egzotoksyny CD4-Pseudomonas opóźniają się, ale nie w pełni hamują replikację ludzkiego wirusa upośledzenia odporności w limfocytach in vitro.

Cząsteczka CD4 jest receptorem o wysokim powinowactwie do glikoproteiny otoczki ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) (gp160 lub gp120). Ta glikoproteina ulega ekspresji na błonie powierzchniowej komórek zakażonych wirusem HIV. Dlatego też zasugerowano, że rozpuszczalna forma CD4 może być stosowana jako środek kierujący do selektywnego dostarczania toksyn do komórek zakażonych wirusem HIV. Wykazujemy, że koniugaty CD4-Pseudomonas egzotoksyny A (PE) hamują proliferację komórek jajnika chomika transfekowanego gp160 i blokują replikację HIV w zakażonych wirusem komórkach H9. Jednak to zahamowanie replikacji HIV wydaje się być niepełne, ponieważ replikacja wirusa zachodzi po usunięciu koniugatów toksyn z tych hodowli. Ponadto, koniugaty CD4-PE opóźniają, ale nie hamują replikacji HIV w ludzkich limfocytach krwi obwodowej. Badania te sugerują, że takie koniugaty powinny być oceniane tylko jako potencjalne terapie wspomagające w zespole nabytego niedoboru odporności.

Czytaj więcej artykułów medycznych...