Kompletne sekwencje białkowe regionów zmiennych klonowanych ciężkich i lekkich łańcuchów ludzkiego przeciwciała przeciw cytomegalowirusowi wykazują uderzające podobieństwo do ludzkich monoklonalnych czynników reumatoidalnych z rodziny idiotypów Wa.

Kompletne sekwencje aminokwasów i nukleotydów regionów zmiennych łańcuchów ciężkiego i lekkiego polipeptydu przeciwciała neutralizującego przeciwciało anty-cytomegalowirusowe (CMV) ludzkiej wykazują wyraźną homologię z czynnikami reumatoidalnym IgM (RF) rodziny idiotypów Wa. Przeciwciała przeciw CMV i RF RF mają w zwykłych segmentach genów VKIIIb, JK1 i VHIa, ale wykorzystują różne segmenty genu DH i JH. Przeciwciało anty-CMV nie ma aktywności RF i nie wyraża idiotypu Wa. Wa RF nie mają aktywności anty-CMV. Jednak podzbiór Wa RFs i przeciwciało anty-CMV dzielą kilka idiotypów na polipeptydy VHIa i VKIIIb. Ponieważ istnieją znaczne różnice w charakterystyce wiązania antygenu i niektórych innych ekspresjonowanych idiotypów, dane te sugerują, że aminokwasy regionu D i J mają kluczowe znaczenie dla takiej specyficzności. Chociaż zastosowanie tak wysoce homologicznych segmentów genów w różnych odpowiedziach immunologicznych jest dobrze udokumentowane w systemach mysich, dane te stanowią pierwszy taki przykład u ludzi.

Czytaj więcej artykułów medycznych...