Klonowanie i chromosomalna lokalizacja cDNA ludzkiej nerki biorącej udział w transporcie cystyny, dwuzasadowym i obojętnym aminokwasem.

Niedawno sklonowaliśmy, zsekwencjonowaliśmy i scharakteryzowaliśmy cDNA nerki szczura (D2), który stymuluje transport cystyny, jak również dwuzasadowy i obojętny aminokwas. W celu oceny roli tego białka w ludzkich chorobach odziedziczonych, takich jak cystynuria, wyizolowaliśmy ludzki klon D2 (D2H) przez niskorozdzielcze przeszukiwanie biblioteki cDNA ludzkiej nerki z użyciem znakowanej radioaktywnie wstawki D2 jako sondy. CDNA D2H ma długość 2284 nukleotydów i koduje 663 aminokwasowe białko, które jest w 80% identyczne z sekwencją aminokwasową szczura D2 i 86% z homologiem rBAT królika. Mikroiniekcja in vitro transkrybowanego cDNA D2H w oocytach Xenopus indukował wychwyt cystyny oraz aminokwasów dwuzasadowych i obojętnych we wzór podobny do szczurzego D2 i króliczego rBAT. Oba aminokwasy obojętne i dwuzasadowe hamowały indukowany przez D2H wychwyt cystyny. Analiza Northern blot wykazała, że D2H, podobnie jak D2 i rBAT, ulega silnej ekspresji w nerkach i jelicie. Analiza Southern błot genomowego DNA z panelu hybryd somatycznych myszy-ludzi wykazała, że ludzki gen dla D2H znajduje się na chromosomie 2.

Czytaj więcej artykułów medycznych...