Kliniczne i serologiczne różnice między toczniem rumieniowatym układowym a przeciwciałami przeciwko Ro w porównaniu do pacjentów z przeciwciałami przeciwko Ro i La.

Spośród 55 chorych na toczeń rumieniowaty układowy, u których wykryto przeciwciała przeciwko Ro i / lub La, wyróżniono dwie główne grupy przez miareczkowanie surowic w antyfuzoelektroforezie. Pierwsza grupa (30 pacjentów) posiadała przeciwciała przeciwko samemu Ro. Było to związane z wysoką częstością występowania przeciwciał przeciwko DNA (77%) i ciężkiej choroby nerek (53%). Druga grupa (23 pacjentów) posiadała przeciwciała przeciwko Ro i La, co wiązało się z mniejszą częstością występowania przeciwciał przeciwko DNA (30%) i bardzo niskim zapadalności na zapalenie nerek (9%). W tej grupie zaobserwowano zjawisko wiązania miana anty-Ro i anty-La. Dodatkowo znaleziono dwóch pacjentów z tylko anty-La. Żadne nie miało klinicznie widocznej choroby nerek. Tak więc, układowy toczeń rumieniowaty u pacjentów z anty-Ro dzielą się na dwie podgrupy, które różnią się znacznie pod względem ich występowania anty-DNA i poważnej choroby nerek.

Czytaj więcej artykułów medycznych...