Interakcja mysich progenitorów granulocytów i makrofagów z towarzyszącym podścieliskiem obejmuje mechanizm rozpoznawania ze specyficznymi cechami galaktozylu i mannozylu.

Aby zbadać molekularne podstawy "bazowania" progenitorów granulocytów i makrofagów (CFU-C), zsyntetyzowaliśmy sondy przez kowalencyjne łączenie cukrów z bydlęcą albuminą surowicy. Długotrwałe hodowle szpiku zostały ustalone w obecności i przy braku tych sond. W obecności sond galaktozylowych i mannozylowych, całkowita produkcja komórek i CFU-C w supernatantu oraz przylegającej warstwie zostały zatrzymane, a bruk (reprezentujący CFU-C związany z podścieliskiem) zniknął. Sonda Fucosyl i dyfuzyjne cukry nie miały wpływu na te parametry. Badania te sugerowały, że lektyny membranowe ze specyficznością dla galaktozylu i reszty mannozylowe mogą być odpowiedzialne za wiązanie CFU-C do podtrzymywania zrębu. Aby określić, czy CFU-C posiada receptory naprowadzające o tych specyficznościach, indukowaliśmy aglutynację w zawiesinach komórek szpikowych tymi sondami neoglikoproteinowymi. Selektywna aglutynacja była obserwowana tylko przez sondę galaktozylową i mannozylową. Wyniki sugerują, że receptory naprowadzające CFU-C są lektynami membranowymi ze specyficznością dla reszt galaktozylowych i mannozylowych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...