Indukowanie pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego u myszy przez immunizację ludzkim przeciwciałem monoklonalnym antykardiolipiny (H-3).

Zespół antyfosfolipidowy (APLS) charakteryzuje się trombocytopenią, zjawiskiem zakrzepowo-zatorowym i nawracającą utratą płodu związaną z przeciwciałami przeciw kardiolipinie (ACA) i / lub antykoagulantem toczniowym. Zespół może być pierwotny lub może być związany z innymi schorzeniami, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy. Wcześniej wykazaliśmy zdolność do indukowania APLS u naiwnych myszy po pasywnym przenoszeniu surowicy i monoklonalnych ACA. Podobnie wygenerowaliśmy drugorzędny APLS u myszy BALB / c po immunizacji patogennym przeciwciałem anty-DNA. W obecnym badaniu mówimy o indukcji pierwotnego APLS po immunizacji myszy BALB / c ludzkim monoklonalnym ACA (H-3). Myszy rozwinęły wysokie stałe miana ACA. APLS charakteryzował się wydłużonym czasem częściowej tromboplastyny po aktywacji, niskim współczynnikiem płodności (21% w porównaniu do 48% immunizowanych myszy kontrolnych), wysokim współczynnikiem resorpcji płodów (25% w porównaniu z 3%) oraz niską wagą embrionów i łożyska. Nasze badanie wskazuje na zdolność indukowania pierwotnego APLS u myszy naiwnych. Indukcja różnych prezentacji APLS przez różne ACA może wyjaśnić różnorodność objawów klinicznych obserwowanych u pacjentów z APLS.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...