Inaktywator czynnika chemotaktycznego w normalnej surowicy ludzkiej

Normalna ludzka surowica zawiera inaktywator czynników chemotaktycznych dla leukocytów obojętnochłonnych. Inaktywator czynnika chemotaktycznego (CF-I) pozostaje rozpuszczalny, gdy surowica jest frakcjonowana siarczanem amonu (przy 45% nasycenia), bezpośrednio i nieodwracalnie inaktywuje czynniki chemotaktyczne, i ma szerokie spektrum działania wskazane przez jego inaktywację fragmentów chemotaktycznych ludzkie C3 i C5 (trzeci i piąty składnik dopełniacza), C5a6y7a, i bakteryjny czynnik chemotaktyczny pochodzący z Escherichia coli. CF-I pojawia się jako aktywność dwufazowa zgodnie z metodami preparatywnymi ultrawirowania za pomocą gęstości sacharozy, elektroforezy i filtracji żelowej. Badania nad interakcją CF-I z chemotaktycznym fragmentem chemicznym C5 z radiogramem nie wykazały dowodów na nieodwracalne wiązanie jako podstawy inaktywacji. CF-I różni się od inaktywatora anafilatoksyny pod kilkoma względami fizyko-chemicznymi, ale dowody nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie na temat związku dwóch inaktywatorów. CF-I może działać jako regulator reakcji zapalnych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...