Immunoreaktywna apolipoproteina E jest szeroko rozpowszechnionym białkiem komórkowym. Immunohistochemiczna lokalizacja apolipoproteiny E w tkankach pawiana.

Apolipoproteina (apo) E jest ważnym czynnikiem determinującym białko w homeostazie cholesterolu u człowieka. Białko syntetyzuje wątroba, a także wiele tkanek pozawątrobowych. W niniejszym badaniu zastosowano techniki immunohistochemiczne do identyfikacji apoE w określonych komórkach w różnych narządach pawiana. W 11 zbadanych tkankach stwierdzono, że następujące typy komórek zawierają immunoreaktywność apoE: astrocyty mózgowe; komórki pęcherzykowe tarczycy; pęcherzyki płucne typu II; hepatocyty i komórki Kupffera; komórki kory nadnerczy w zona fasciculata i zona reticularis; komórki rdzeniastego nadnerczy; niektóre nabłonki kanalików nerkowych; niektóre komórki wysp trzustkowych; histiocytowe makrofagi w węzłach chłonnych i śledzionie; niektóre nabłonki błony śluzowej żołądka; i oocyty jajnikowe. Obserwacje te wskazują na szerokie rozmieszczenie apoE w wielu narządach i sugerują, że białko może pełnić inne ważne funkcje, takie jak regulacja miejscowej hormonalnej homeostazy, oprócz jej roli w metabolizmie cholesterolu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...