Identyfikacja pojedynczej zmiany nukleotydów w genie fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (HPRTYale) odpowiedzialnej za zespół Lesch-Nyhana.

Całkowity niedobór fosforybozylotransferazy hipoksantyny-guaniny (HPRT) powoduje zespół Lesch-Nyhana. Wcześniejsza charakterystyka zmutowanej formy HPRT, HPRTYale, u osobnika z zespołem Lescha-Nyhana ujawniła normalne stężenia mRNA i białka, brak resztkowej aktywności katalitycznej i migrację katodową po PAGE. Sklonowaliśmy i zsekwencjonowaliśmy cDNA HPRTYale. Sekwencja nukleotydów cDNA HPRTYale pełnej długości ujawniła podstawienie pojedynczego nukleotydu w porównaniu z cDNA HPRT normalnego: G —- C w pozycji nukleotydowej 211. Transwersja ta przewiduje substytucję argininy na glicynę w pozycji 71 aminokwasu, wyjaśniając katodową migrację HPRTYale. Analiza struktury wtórnej Chou-Fasmana przewiduje zmianę prawdopodobieństwa powstawania beta-skrętów w regionie zawierającym mutację. Włączenie obszernego łańcucha bocznego argininy zamiast glicyny prawdopodobnie również zaburza fałdowanie białka. Klonowanie zmutowanych form cDNA pozwala na identyfikację specyficznych mutacji, zapewnia wgląd w mechanizmy mutacyjne i ułatwia analizę struktury i funkcji zmutowanych białek.

Czytaj więcej artykułów medycznych...