Identyfikacja i regulacja kanału chlorkowego wytwarzanego przez błonowy torbielkowatość transbłonowy regulatora przewodnictwa.

Promotor przewodności konduktometrycznej mukowiscydozy (CFTR) generuje kanały Cl- regulowane cAMP; mutacje w CFTR powodują wadliwą funkcję kanału Cl w nabłonku mukowiscydozy. Wykorzystaliśmy technikę patch-clamp do określenia właściwości pojedynczego kanału kanałów Cl w rekombinowanym CFTR wyrażającym komórki. W plastrach przyłączonych do komórek, zwiększenie komórkowej cAMP, odwracalnie aktywowane kanały Cl- o niskiej przewodności. Regulacja zależna od cAMP jest spowodowana fosforylacją, ponieważ katalityczna podjednostka zależnej od cAMP kinazy białkowej plus ATP odwracalnie aktywowała kanał w wyciętych, bezkomórkowych łatach błony. W symetrycznych rozwiązaniach Cl kanał miał przewodzenie kanałowe 10,4 +/- 0,2 (n = 7) pS i liniową zależność prąd-napięcie. Kanał był bardziej przepuszczalny dla Cl- niż dla I- i nie wykazywał znaczących wpływów napięcia zależnych od czasu. Te właściwości biofizyczne są zgodne z badaniami makroskopowymi kanałów Cl w pojedynczych komórkach wyrażających CFTR i w apikalnej błonie nabłonka wydzielniczego. Identyfikacja charakterystyk jednokanałowych kanałów generowanych przez CFTR pozwala na dalsze badania ich regulacji i mechanizmu przenikania jonów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...