Identyfikacja czynnika hamującego uwalnianie histaminy wytwarzanego przez ludzkie jednojądrzaste komórki in vitro.

Ludzkie komórki jednojądrzaste (MNC) wydzielają czynnik uwalniający histaminę (HRF) podczas hodowli in vitro. HRF indukuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów z bazofilów i komórek tucznych. Wykazaliśmy, że MNC produkuje również czynnik hamujący uwalnianie histaminy (HRIF) i że synteza jest wzmacniana przez hodowlę z fizjologicznymi stężeniami histaminy (10 (-10) do 10 (-6) M) i przez mitogen konkanawalinę A ( Con A). HRIF nie wpływa na uwalnianie zainicjowane przez inne leki pobudzające wydzielanie, takie jak alergen, anty-IgE, C5a, Con A i octan mirystynianu forbolu. HRIF wymaga preinkubacji z komórkami przez 5-10 minut dla maksymalnego hamowania, a efekt ten nie jest zniesiony przez przemywanie komórek po wstępnej inkubacji. Aktywność biologiczna HRIF jest wrażliwa na proteazę, oporna na neuraminidazę i stosunkowo stabilna termicznie. HRIF można odróżnić od HRF przez niższą pozorną masę cząsteczkową (8 000-10 000 D).

Czytaj więcej artykułów medycznych...