Hybrydomy wytwarzające autoprzeciwciało anty-DNA normalnego ludzkiego pochodzenia limfocytowego.

Fuzja linii komórkowej ludzkiego szpiczaka GM 4672 i migdałkowych komórek migdałkowych od zdrowego dawcy dała 13 pierwotnych hybrydom, które wytworzyły przeciwciała przeciwko jednoniciowemu DNA (ssDNA) IgM, jak określono w oznaczeniu immunoenzymatycznym. Dziewięć z tych pierwotnych hybrydom zostało sklonowanych i uzyskano w sumie 34 klony. Supernatanty tych sklonowanych hybrydom testowano pod kątem wiązania do ssDNA, natywnego DNA, RNA, supernatantowego DNA o niskiej masie cząsteczkowej, poli (polioksybuananylu) – poli (oksydopirydyny), soli sodowej polioksyetylacji tymidylu i kardiolipiny. Supernatanty ze wszystkich klonów, ale jeden wykazywał polispecyficzność podczas reakcji z badanymi antygenami. To, że klony były prawdziwymi hybrydomami zamiast transformowanymi komórkami limfoidalnymi, było dowodem na wydzielanie przeciwciał IgM anty-DNA, analizę kariotypu i typowanie HLA. Badania te sugerują, że geny immunoglobulin kodujące autoprzeciwciała anty-DNA z widmem swoistości kwasów nukleinowych podobnych do układowego tocznia rumieniowatego, istnieją wśród prawidłowych limfocytów B.

Czytaj więcej artykułów medycznych...