Hormonalna regulacja poziomów Lp (a) w surowicy. Przeciwne efekty po leczeniu estrogenami i orchidektomii u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego.

Stężenia lipoprotein w surowicy (a) [Lp (a)] określono w dwóch grupach starszych mężczyzn cierpiących na raka prostaty, którzy zostali losowo przydzieleni do leczenia estrogenem (n = 15) lub orchidektomii (n = 16). Estrogen podawano doustnie, etynyloestradiol, 150 mikrogramów na dobę, w połączeniu z domięśniowym fosforanem poliestradiolu, 80 mg / mo. Poziomy wyjściowe były podobne w obu grupach, ale 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia poziomy Lp (a) w surowicy zmniejszyły się o około 50% w grupie leczonej estrogenem (P poniżej 0,001), w przeciwieństwie do wzrostu o 20% (P mniej 0,01) w grupie poddanej orchidektomii. Równocześnie cholesterol LDL zmniejszył się o 30%, a cholesterol HDL wzrósł o prawie 60% u pacjentów leczonych estrogenem. Nie było związku między zmianą cholesterolu LDL a redukcją Lp (a). Podsumowując, stwierdzono, że poziomy Lp (a) u mężczyzn drastycznie spadają po traktowaniu estrogenem i wzrastają po orchidektomii, co sugeruje, że hormony płciowe, a szczególnie estrogeny, wywierają rolę regulatorową na poziomie Lp (a) w surowicy u człowieka.

Czytaj więcej artykułów medycznych...