Hemopoetyczne pochodzenie podjednostek czynnika XIII A w postaci płytek krwi, monocytów i osocza. Dowody z badań dotyczących przeszczepienia szpiku kostnego.

Podjednostka czynnika XIII A (FXIIIA) znajduje się w osoczu, płytkach krwi i monocytach. Wkład hemopoetyczny do FXIIIA w tych składnikach badano u pacjentów przeszczepionych szpikami od dawców z różnymi fenotypami FXIIIA. U trzech pacjentów z udanym wszczepieniem (genotypem DNA, fenotypowaniem krwinek czerwonych i badaniami cytogenetycznymi) zmieniono fenotypy płytek krwi i monocytów FXIIIA na fenotypy dawcy z odzyskiem hematologicznym. Tak więc, FXIIIA w płytkach krwi i monocytach jest syntetyzowany de novo i / lub z ich komórek progenitorowych. Zmiana fenotypu FXIIIA osocza po transplantacji była bardziej złożona. Pacjent zmieniłem z fenotypu 1-1 (jedno elektroforetycznie szybkie pasmo) na 1-2 (trzy pasma) w 115 dniu; pacjenci 2 i 3 nie zmieniali się całkowicie od fenotypu 1-2 do 1-1 w okresie do 458 dni, ale wykazali wzbogacenie najszybszego prążka. Tak więc, chociaż istnieje określony udział hemopoeza dawcy w osoczu FXIIIA, inne źródło biorcy FXIIIA wydaje się być obecne, aby opóźnić lub zapobiec zmianie fenotypu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...