Hemoliza mysich erytrocytów przez feripsrotoporfirynę IX i chlorochinę. Implikacje chemioterapeutyczne.

Inkubacja 0,5% zawiesiny przemytych normalnych erytrocytów myszy feroksrotoporfiryną IX (FP) przez 2,5 godziny w 37 ° C i pH 7,4 powoduje wystarczające uszkodzenie błony w celu wywołania hemolizy. Po sigmoidalnej krzywej dawka-odpowiedź następuje 50% hemolizy wytwarzanej przez 4 mikroM FP. Całkowita hemoliza jest wytwarzana przez 6 mikroM FP. Proces hemolityczny składa się z co najmniej dwóch faz: fazy opóźnienia około 45 minut, podczas której występuje niewielka hemoliza, oraz fazy charakteryzującej się szybką hemolizą. Chlorochina, która wiąże się ściśle z FP, wzmacnia efekt FP poprzez eliminację fazy opóźnienia. W warunkach tych eksperymentów maksymalne wzmocnienie obserwuje się przy stężeniach chlorochiny w zakresie 5-25 mikroM. Ponieważ FP powstaje, gdy pasożyty malarii trawią hemoglobinę, może pośredniczyć w chemioterapeutycznym działaniu chlorochiny, tworząc kompleks z lekiem, który może zwiększyć toksyczność FP dla błon biologicznych, w tym pasożyta.

Czytaj więcej artykułów medycznych...