Hamowanie przez ludzką trombomodulinę wywołaną przez czynnik Xa cięcie protrombiny.

Ludzka trombomodulina znacząco hamowała szybkość przekształcania protrombiny w trombinę przez czynnik Xa w obecności fosfolipidu lub płytek krwi, wapnia i czynnika Va. Elektroforeza siarczanu sodu w żelu poliakryloamidowym dodecylosiarczanu aktywacji protrombiny 125I ujawniła, że trombomodulina zmniejszała szybkość aktywacji protrombiny, ale nie zmienia schematu dekoltu. Hamowanie zostało odwrócone przez włączenie wysoce swoistego króliczego przeciwciała antytrombomoduliny. W przypadku zastąpienia trombomoduliny przez hirudynę, tempo wytwarzania trombiny nie zmniejszyło się, wyłączając możliwość, że hamowanie przez trombomodulinę było wtórne w stosunku do wiązania małych ilości trombiny utworzonej we wczesnej fazie reakcji i zapobieganie uszkodzeniom zwrotnym protrombiny przez trombinę. Hamująca aktywność trombomoduliny została przezwyciężona poprzez zwiększenie stężenia czynnika Xa i wykazano specyficzne, nasycalne wiązanie trombomoduliny z czynnikiem Xa. Wyniki te wskazują, że trombomodulina wiąże się z czynnikiem Xa, a tym samym hamuje aktywność kompleksu protrombinazy.

Czytaj więcej artykułów medycznych...