Hamowanie proliferacji komórek mięśni gładkich u uszkodzonych tętnic szczura. Interakcje heparyny z podstawowym czynnikiem wzrostu fibroblastów.

Heparyna hamuje proliferację komórek mięśni gładkich (SMC) po urazie tętnic za pomocą mechanizmów, które nie zostały jeszcze zdefiniowane. Ponieważ w inicjacji proliferacji SMC pośredniczy podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF), badaliśmy możliwość, że heparyna hamuje proliferację SMC przez zastąpienie bFGF ze ściany tętnicy. Stosując model tętnicy szyjnej z uszkodzeniem tętnicy szyjnej, wykazujemy, że wstrzyknięcie heparyny w bolusie powoduje wyczerpanie ściany tętnicy zarówno podawanego ogólnoustrojowo bFGF, jak i endogennego bFGF. Heparyna nie zmniejsza jednak zawartości bFGF w niezmodyfikowanych tętnicach. Ponadto, pojedyncze wstrzyknięcie heparyny podanej w momencie uszkodzenia balonu zmniejsza proliferację SMC o 55%, ale nie daje efektu po 6 godzinach od urazu. Proliferacja SMC indukowana w oderwanej tętnicy przez wstrzyknięcie bFGF jest prawie całkowicie hamowana przez iniekcję heparyny w bolusie; jednakże wstępne leczenie bolusem heparyny nie zapobiega odpowiedzi SMC na kolejną dawkę bFGF. Te eksperymenty sugerują, że heparyna może hamować proliferację SMC w części poprzez usunięcie uwolnionego bFGF z miejsc urazu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...