Hamowanie interakcji między komórkami leukocytów a śródbłonkiem i stan zapalny przez peptydy z adhezyny bakteryjnej, która naśladuje czynnik krzepnięcia X.

Czynnik X (czynnik dziesiąty) kaskady krzepnięcia wiąże się z integryną CD11b / CD18 podczas zapalenia, inicjując aktywność prokoagulacyjną na powierzchni leukocytów (Altieri, DC, OR Etingin, DS Fair, TK Brunk, JE Geltosky, DP Hajjar i TS Edgington, 1991. Science [Wash.DC]., 254: 1200-1202). Filamentowa hemaglutynina (FHA), adhezyna z Bordetella pertussis również wiąże się z integryną CD11b / CD18 (Relman D., E. Tuomanen, S. Falkow, DT Golenbock, K. Saukkonen i SD Wright 1990. Cell 61: 1375 -1382). Pętle wiążące FHA i CD11b / CD18 podobieństwa sekwencji aminokwasów dzielą X. Peptydy FHA podobne do pętli wiążących czynnik X hamowały wiązanie 125I-czynnik X z ludzkimi neutrofilami i wydłużały czas krzepnięcia. Ponadto ETKEVDG i jego analogi czynnika X zapobiegały migracji przez leukocytozę in vitro i zmniejszeniu leukocytozy i zaburzeniu bariery krew-mózg in vivo. Wpływ na migrację leukocytów przez peptyd oparty na koagulacji sugeruje nową strategię leczenia przeciwzapalnego.

Czytaj więcej artykułów medycznych...