Generowanie trombiny i wydzielanie czynnika płytkowego 4 podczas krzepnięcia krwi.

Badaliśmy reakcję uwalniania płytek krwi i wytwarzanie trombiny podczas spontanicznego krzepnięcia krwi pełnej in vitro. Zarówno tworzenie się trombiny, jak i wydzielanie czynnika płytkowego 4 wykryto co najmniej 12 minut przed krzepnięciem (czas krzepnięcia, 22-26 minut). Początkowo przy niskich stężeniach trombiny (2- 5 ng / ml) obserwuje się niewielki wzrost czynnika 4 płytek krwi (mniej niż 1% ilości obecnej w surowicy). Następnie następuje stopniowy wzrost zarówno czynnika 4 w czynniku płytkowym, jak i stężenia trombiny w okresie 12 do 20 minut. Na koniec, 5 min 5 przed krzepnięciem, następuje szybkie zwiększenie wytwarzania trombiny i wydzielania płytek krwi. W związku z tym wykazaliśmy, że uwalnianie czynnika płytkowego 4 jest przedłużoną reakcją i to, w jakim stopniu występuje równoległe wytwarzanie trombiny. Dopiero gdy stężenie trombiny jest wysokie (45-90) ng / ml) – w okresie tworzenia się skrzepu – występuje większa część wydzielania czynnika płytkowego 4. Uwalnianie czynnika płytkowego 4, takiego jak tworzenie fibryny, występuje w ostatnim etapie koagulacji in vitro.

Czytaj więcej artykułów medycznych...