Funkcja transportowa transkobalaminy II

Pobieranie wolnego i związanego 57CoB12, głównie transkobalaminy II (TC II), badano w izolowanej, perfundowanej wątrobie i nerce psa. (1) Występowało dobre wychowanie TC II-B12 psa przez oba narządy. (2) W wątrobie TC II zwiększyło wychwyt nad wolną B-12. (3) Pobieranie przez nerki wolnego B-12 było większe niż pobranie TC II-B12. Wolny B-12 nie zaginął w moczu ani nie powrócił do obiegu. (4) W przeliczeniu na gram tkanki wychwyt nerkowy TC II-B12 był większy niż wątrobowy. (5) Wystąpiło wydzielanie nerkowe lub wytwarzanie TC II (6) Niektóre TC II, ale więcej leku wiążącego o większej wielkości cząsteczkowej pochodziło z wątroby. (7) Przekazywanie wolnej B-12 przez nerki zwiększyło jej pobieranie przez wątrobę. (8) Przekazywanie wolnej B-12 przez wątrobę zmniejszyło jej pobieranie przez nerki. (9) Postuluje się, że rozkład B-12 może być modyfikowany przez (a) różne odpowiedzi tkanki na TC II-B12, (b) syntezę TC II przez narząd i (c) efekty B- 12 przechodząc przez jeden organ do drugiego.

Czytaj więcej artykułów medycznych...