Enzym konwertujący angiotensynę jako genetyczny czynnik ryzyka skurczu tętnicy wieńcowej. Implikacja w patogenezie zawału mięśnia sercowego.

Doniesiono, że osoby z allelem D polimorfizmu insercja / delecja (I / D) genu enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) są bardziej narażone na zawał mięśnia sercowego (MI), zwłaszcza u osób zwykle uznawanych za niską ryzyko. Jednak niewiele wiadomo na temat mechanizmu, w którym polimorfizm ACE wpływa na ryzyko MI. Skurcz tętnicy wieńcowej (CAS) jest uważany za jeden z możliwych mechanizmów rozwoju MI. Zbadaliśmy zatem związek polimorfizmu ACE z CAS, aby określić, czy jest to mechanizm, dzięki któremu genotyp DD wpływa na MI. Przebadaliśmy 150 angiograficznie ocenionych Japończyków, wszystkie powyżej 60 lat. CAS wykryto za pomocą wewnątrznaczyniowego wstrzyknięcia maleinianu ergonowiny. Pacjentów podzielono na trzy grupy: z CAS (grupa 1), bez CAS, ale ze stałym zwężeniem organicznym (grupa 2); oraz te bez CAS i bez zwężenia organicznego (grupa 3). Osoby z DD były istotnie reprezentowane w grupie 1 w porównaniu z grupami 2 (P = 0,002) i 3 (P = 0,026). Wyniki te sugerują, że genotyp DD wiąże się z większym ryzykiem zawału serca u pacjentów z CAS.

Czytaj więcej artykułów medycznych...