Ekspresja czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego nie sprzyja transformacji, ale zapewnia przewagę wzrostu in vivo komórkom jajowym chomika chińskiego.

Naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) jest mitogenem o specyficzności względem komórek śródbłonka in vitro i induktorem angiogennym in vivo. Testowaliśmy hipotezę, że VEGF może nadawać komórkom ekspresję wzrostu in vivo. Dihydrofolatereductase – komórki jajnika chomika chińskiego transfekowano wektorami ekspresyjnymi, które kierują konstytutywną syntezą VEGF. Ani ekspresja, ani egzogenne podawanie VEGF nie stymulowało zależnego od zakotwiczenia lub niezależnego od zakotwiczenia wzrostu komórek jajnika chomika chińskiego in vitro. Jednak klony eksprymujące VEGF, w przeciwieństwie do komórek kontrolnych, wykazywały zdolność do proliferacji u nagich myszy. Badanie histologiczne wykazało, że zmiany proliferacyjne były zwarte, dobrze unaczynione i nieobjawowe. Analiza ultrastrukturalna wykazała, że naczynia włosowate w obrębie zmian były typu ciągłego. Odkrycia te wskazują, że ekspresja VEGF może nadawać komórkom zdolność do wzrostu in vivo przy braku transformacji przez mechanizmy czysto parakrynne. Ponieważ VEGF jest szeroko rozpowszechnionym białkiem, właściwość ta może mieć znaczenie dla wielu fizjologicznych i patologicznych procesów proliferacyjnych.

Czytaj więcej artykułów medycznych...