Dwie odrębne grupy immunoglobulin A (IgA) ujawnione przez trawienie trawienne

Składniki surowicy IgA M, wydzielnicze IgA oddzielone od siary i IgA z surowicy pacjentów z marskością wątroby trawiono pepsyną przy pH 4,1. Składniki M IgA są segregowane na dwie grupy na podstawie ich względnej ilości trawienia trawiennego. Surowicę surowicy i siatkówki trawiono w całkowitej szybkości pośredniej do tej z dwóch grup białek szpiczaka IgA. Okazało się jednak, że siarkowa IgA może być początkowo bardziej oporna na trawienie trawienne niż surowica IgA. Zmienność tempa trawienia trawiennego nie była związana z mobilnością elektroforetyczną, lekkim łańcuchem ani podklasą IgA. Warunki doświadczalne związane ze stosunkiem enzymu do substratu lub pH mieszaniny reakcyjnej nie wydają się wyjaśniać stwierdzonych różnic. Odkrycia te wskazują, że (a) dwie grupy białek IgA można odróżnić na podstawie podatności na proteolizę za pomocą pepsyny, i (b) kawałek wydzielniczy nadaje co najwyżej niewielki wzrost stabilności względem cząsteczki IgA w stosunku do działania trawiennego z pepsin.Images

Czytaj więcej artykułów medycznych...