Dowody in vivo na zmniejszone wiązanie lipoprotein o niskiej gęstości z receptorami jako przyczyną pierwotnej umiarkowanej hipercholesterolemii.

Przyczyny pierwotnej umiarkowanej hipercholesterolemii nie są zrozumiałe, ale niektórzy pacjenci mają zmniejszone wskaźniki klirensu frakcji (FCR) dla lipoprotein o małej gęstości (LDL). Może to być spowodowane zmniejszoną aktywnością receptorów LDL lub wadą struktury (lub składu) LDL, która zmniejsza powinowactwo do receptorów. Aby rozróżnić te przyczyny, u 15 pacjentów z pierwotną umiarkowaną hipercholesterolemią stwierdzono jednoczesny wskaźnik rotacji autologicznych i prawidłowych wartości LDL. W 10, wskaźniki obrotu obu typów LDL były nie do odróżnienia, co wskazywało, że autologiczny LDL został oczyszczony tak skutecznie, jak normalny homologiczny LDL. W pięciu innych przypadkach FCR dla autologicznego LDL były znacząco niższe niż dla LDL homologicznej. Dwóch z ostatnich pięciu pacjentów było leczonych mevinolinem i chociaż FCR wzrosły podczas obu typów LDL podczas leczenia, utrzymywały się różnice w FCR pomiędzy dwoma typami LDL. U tych pięciu pacjentów autologiczny LDL okazał się być słabym ligandem dla receptorów LDL.

Czytaj więcej artykułów medycznych...