Dooponowe podawanie trijodotyroniny powoduje większą stymulację pracy serca u szczurów z niedoczynnością tarczycy niż hormon podawany dożylnie. Dowody na działanie hormonu tarczycy na ośrodkowy układ nerwowy.

Aby ustalić, czy zlokalizowane śródmózgowo jodotysyniny wytwarzają efekty czynnościowe związane z hormonem tarczycy, odpowiedzi dotyczące częstości akcji serca porównano u przytomnych szczurów z niedoczynnością tarczycy, którym podawano trijodotyroninę (T3) drogą dooponową lub dożylną. Znaczący wzrost częstości rytmu serca wystąpił w ciągu 18 godzin po podaniu 1,5 nmola T3 / 100 g masy ciała do wewnątrz oka przez kaniulę wcześniej umieszczoną w bocznej komorze mózgowej. Wstrzyknięcie tej samej dawki T3 dożylnie przez cewnik do żyły szyjnej lub wstrzyknięcie nośnika tylko przez którąkolwiek z dróg nie spowodowało istotnego zwiększenia częstości akcji serca podczas 48-godzinnego okresu obserwacji po zabiegu. Różnice te obserwowano pomimo tego, że zintegrowane stężenia T3 w surowicy były znacznie niższe po podaniu dooponowym niż po wstrzyknięciu dożylnym T3. Wyniki wskazują, że wpływ hormonów tarczycy na częstość akcji serca wywierany jest zarówno w mózgu, jak iw sercu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...