Dekarboksylaza uroporfiryrenowa: mutacja miejsca splicingowego powoduje delecję eksonu 6 w wielu rodzinach z porfirią cutanea tarda.

Dekarboksylaza uroporfirynogenu (URO-D) jest cytosolowym enzymem hemoselektywnym, który przekształca uroporfirynogen w koproporfirynogen. Defekty w locus dekarboksylazy uroporfirynogenu powodują ludzką chorobę genetyczną, rodzinną porfirię, cutanea tarda. Mutacja miejsca splicingu została znaleziona w rodowodzie z rodzinną porfirią cutanea tarda, która powoduje usunięcie ekson 6 z mRNA. Połączenia intron / ekson po obu stronach eksonu 6 znajdują się pomiędzy kodonami, tak więc powstałe białko jest krótsze niż normalne białko, brakuje tylko aminokwasów kodowanych przez ekson 6. Skrócone białko nie ma aktywności katalitycznej, ulega szybkiej degradacji po ekspozycji na człowieka. lizaty limfocytów i nie można ich wykryć za pomocą analizy Western blot w lizatach limfocytów pochodzących od dotkniętych osób. Mutacja została wykryta w pięciu z 22 niespokrewnionych rodzinnych rodowodowych cutycha tarda rodowodowych testach, więc wydaje się być powszechna. Jest to pierwsza mutacja miejsca splicingu, którą można znaleźć w locus URO-D, a pierwsza mutacja, która powoduje rodzinną porfirię cutanea tarda, występuje w więcej niż jednym rodowodzie.

Czytaj więcej artykułów medycznych...