Czynniki kontrolujące uwalnianie glukagonu do żołądka.

Układ składający się z izolowanego żołądka psa perfundowanego pełną krwią został zaprojektowany do badania wydzielania glukagonu w żołądku. W warunkach podstawowych uwalnianie glukagonu przez żołądek wynosiło 0,0-3,1 ng glukagonu / 100 g żołądka na minutę. Arginina, przy stężeniu plazmy w osoczu wynoszącym średnio 10 mM, wywołała szybkie uwalnianie glukagonu. To gastryczne uwalnianie glukagonu zostało niemal całkowicie zniesione przez somatostatynę (100 ng / ml). Na wydzielanie glukagonu w żołądku nie miała wpływu sama hiperglikemia, ale zmniejszyła się o około 40%, gdy hiperglikemia współistniała z hiperinsulinemią w zakresie fizjologicznym. Te obserwacje potwierdzają koncepcję, że odpowiednie stężenia insuliny są konieczne, aby hiperglikemia hamowała wydzielanie glukagonu w żołądku. Ponadto sugeruje się, że izolowany, perfundowany żołądek psa może stanowić unikalne narzędzie umożliwiające badanie funkcji komórek alfa przy braku insuliny uwalnianej endogennie.

Czytaj więcej artykułów medycznych...