Czynnik tkankowy jest głównym bodźcem do tworzenia roślinności w zapaleniu wsierdzia enterokokowego u królików.

Zbadaliśmy możliwe mechanizmy lokalnej inicjacji koagulacji w tworzeniu roślinności w zapaleniu wsierdzia enterokokowego za pomocą modelu królika. Aktywację kontaktową i ekspresję czynnika tkankowego przez świeżo wycięte zastawki aortowe oceniano za pomocą testów opracowanych do użycia z hodowanymi komórkami. Samemu bakteriom brakowało aktywności prokoagulacyjnej i nie występowała kontaktowa aktywacja plazmy przez wycięte zastawki. Zakażone 4-d, ale nie kontrolujące zawory wykazywały istotną aktywność czynnika tkankowego (231 +/- 17 mU vs. 51 +/- 7 SE), które nie korelowały z liczbą bakterii w wegetacji. Aktywność czynnika tkankowego była również obecna w zastawkach od królików zakażonych przez 1 i 2 dni, jak również od zwierząt z granulocytopenią i monocytopenią. Nasze odkrycia sugerują, że czynnik tkankowy, wyrażany przez komórki gospodarza w odpowiedzi na infekcję, jest głównym bodźcem do odkładania się fibryny w rozwoju wegetacji.

Czytaj więcej artykułów medycznych...