Czynnik ominięcia czynnika VIII czynnika tkankowego bydła za pomocą psiego modelu hemofilnego.

Krwawiące zaburzenie hemofilii A obecnie leczone terapią zastępczą brakującego czynnika krzepnięcia, czynnika VIII, jest często komplikowane rozwojem przeciwciał neutralizujących. Potencjał terapeutyczny atenuowanych postaci związanego z lipidami czynnika tkankowego glikoproteiny, znanego inicjatora krzepnięcia, zbadano jako aktywność w przepływie czynnika VIII. Ułamek białka czynnika tkankowego (Apo-TF) został częściowo oczyszczony i wykazywał minimalną aktywność prokoagulacyjną przed relipidacją in vitro. W badaniach pilotażowych stwierdzono, że wstrzykiwanie Apo-TF do królików uprzednio antykoagulowanych przeciwciałem przeciwko czynnikowi VIII ma działanie prokoagulacyjne. Skuteczność materiału została następnie wykazana, gdy wstrzyknięcie Apo-TF u psów z hemofilią spowodowało normalizację czasu krwawienia z naskórka. W mniejszych dawkach obserwowano niewielką lub brak zmiany parametrów krwi związanych z rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym, chociaż w większych dawkach obserwowano łagodne do umiarkowanego działania. Dane te sugerują nową rolę preparatów Apo-TF jako potencjalnego środka terapeutycznego dla chorych na hemofilię z przeciwciałami przeciwko czynnikowi VIII, gdy oceniona zostanie potencjalna trombogenność takich materiałów.

Czytaj więcej artykułów medycznych...