Czynnik natriuretyczny w surowicy pacjentów z przewlekłą mocznicą

Surowice od osób chronicznie moczonych i zdrowych poddano filtracji żelowej Sephadex G-25 i tę samą frakcję obu podawano w infuzji szczurom ze zmniejszoną populacją nefronów w celu określenia wpływu na wydalanie sodu. Szybkość wydalania sodu i frakcjonowane wydalanie sodu wzrosły nieznacznie wraz z normalnymi frakcjami; ale wzrost obu parametrów funkcjonalnych wytwarzanych przez frakcje mocznicowe był znacznie i znacznie większy. Natriurezy nie można wytłumaczyć powiązanymi zmianami w szybkości filtracji kłębuszkowej (GFR), klirensem para-aminohipuranu (PAH), frakcją filtracyjną, hematokrytem lub ciśnieniem krwi. Istnieje zatem możliwość, że inhibitor wpłynął na część składową transepitalnego systemu transportu sodu. Charakterystyka elucji frakcji plus niektóre jej właściwości fizykochemiczne sugerują, że inhibitor resorpcji sodu przez szczurzą nefron może być identyczny z inhibitorem wychwytu PAH przez nerki i inhibitor transnabłonkowego transportu sodu przez skórę żaby i pęcherz moczowy poprzednio w surowicy pacjentów z przewlekłą mocznicą.

Czytaj więcej artykułów medycznych...