Częściowa charakterystyka antygenowych składników błon osoczowych paciorkowców w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek

Frakcje surowicy immunoglobuliny G (IgG) wyznakowane fluoresceiną od pacjentów z ostrym poststokokokowym zapaleniem kłębuszków nerkowych zabarwiały części błony podstawnej kłębuszków nerkowych i mezangium tkanki nerkowej uzyskane od tych samych pacjentów we wczesnej fazie choroby. Tkanka nerkowa uzyskana od zdrowych osób i od pacjentów z innymi chorobami nerek nie zabarwiła się tymi frakcjami IgG. Wstępna absorpcja frakcji surowicy za pomocą różnych bakterii bezzapachowych wykazała, że tylko niektóre paciorkowce grupy A zniosły zdolność do barwienia. Frakcjonowanie paciorkowców w składniki komórkowe wskazywało, że w przeważającej mierze była to frakcja błony komórkowej, która blokowała barwienie immunologiczne. Spektrofluorymetria z zastosowaniem solubilizowanej tkanki nerkowej alkaliami potwierdziła te obserwacje w sposób ilościowy. Przez ultrawirowanie błony plazmatycznej przez ultrafioletowanie z gradientem gęstości sacharozy wyodrębniono dwa możliwe antygeny. Jedna była rozpuszczalna w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, a druga była nierozpuszczalna. Rozpuszczalnym składnikiem była lipoproteina o masie cząsteczkowej około 120 000. Zdjęcie

Czytaj więcej artykułów medycznych...