Charakteryzowanie aktywności komórek supresyjnych w limfocytach ludzkiej krwi pępowinowej.

Wiadomo, że noworodkowe komórki jednojądrzaste mają zwiększoną aktywność supresora w porównaniu z komórkami dorosłymi. Dokładny fenotypowy opis subpopulacji komórek supresyjnych nie został jednak przedstawiony. Celem tego badania było zbadanie markerów powierzchniowych na ludzkich komórkach krwi pępowinowej, zgodnie z definicją przeciwciał monoklonalnych, oraz scharakteryzowanie jednojądrzastych komórek krwi pępowinowej, które hamują wytwarzanie immunoglobulin stymulowanych mitogenem in vitro. Wzór fluorescencji z 9,6-monoklonalnym przeciwciałem sugerował albo zmniejszoną gęstość albo częściowe blokowanie receptorów E na limfocytach krwi pępowinowej. W przeciwnym razie, ludzki kord i dorosłe komórki miały podobną proporcję subpopulacji komórek T. Różne podgrupy nowonarodzonych komórek izolowanych techniką rozcinania przeciwciał monoklonalnych testowano pod kątem aktywności supresyjnej. Limfocyty krwi pępowiernej rozpoznawane przez monoklonalne przeciwciało OKT8 stanowiły główną funkcjonalną subpopulację komórek supresorowych. Komórki te występowały zarówno w populacjach E-rosetting, jak i nie-E-rosetting. Usunięcie jednojądrzastych komórek krwi pępowinowej OKT8 + spowodowało zniesienie większości aktywności supresorów. Tak więc główną komórką supresorową obecną w krwi pępowinowej jest limfocyt OKT8 dodatni.

Czytaj więcej artykułów medycznych...