Charakterystyka transportu folianów w płynie mózgowo-rdzeniowym; badanie wykorzystujące podwójnie znakowany 5-metylotetrahydrofolian i 5-formylotetrahydrofolian

Krzywe zaniku surowicy u psów po dożylnym wstrzyknięciu radioaktywnego metotreksatu, 5-metylotetrahydrofolianu, 5-formylotetrahydrofolianu i kwasu foliowego prowadziły do kinetyki pierwszego rzędu z czasem półtrwania wynoszącym odpowiednio od 1,3 do 9 godzin. Równoważenie poziomów trytu w płynie mózgowo-rdzeniowym z surowicą było gwałtowne (3,0 godz.) Dla obu zredukowanych folanów, ale nie zaobserwowano go w żadnym momencie po zastosowaniu kwasu foliowego i metotreksatu. Jedynym radioaktywnym folanem zidentyfikowanym w płynie mózgowo-rdzeniowym po dożylnym wstrzyknięciu 5-formylotetrahydrofolanu lub kwasu foliowego, a także 5-metylotetrahydrofolianem był 5-metylotetrahydrofolian. Odkrycia te wskazują, że 5-metylotetrahydrofolian został preferencyjnie wchłonięty do płynu mózgowo-rdzeniowego, a inni kongenerowie folanu przekształcono w ten związek przed pobraniem. Podawanie difenylohydantoiny nie zmieniało wychwytu 5-metylotetrahydrofolianu do płynu mózgowo-rdzeniowego, ale było związane ze zmniejszonym wydalaniem tego związku przez nerki.

Czytaj więcej artykułów medycznych...