Bezpośrednie uwalnianie fragmentów parathormonu z funkcjonujących gruczołów przytarczyc in vitro.

W celu określenia pochodzenia krążących fragmentów przytarczyc hormonalnych, peptydy hormonalne uwalniane z bydlęcej tkanki przytarczycznej w fizjologicznie reagującym systemie in vitro "perifusion" analizowano za pomocą chromatografii żelowej i specyficznych dla regionu testów radioimmunologicznych. Po ekspozycji na niski poziom Ca ++ tkanka uwalnia duże ilości nienaruszonego hormonu (parathormonu 1-8), a także fragmenty końcowe na końcu aminowym i karboksylowym. Fragmenty hormonu zostały również uwolnione, gdy tkanka była eksponowana na wysoki poziom Ca ++, ale fragmenty karboksylowe zawierały znacznie większą część uwolnionych peptydów hormonalnych. Eksperymenty kontrolne wykazały, że fragmentacja hormonu nastąpiła wewnątrz gruczołu, a nie po jego wydzieleniu. Doświadczenia te dostarczają zatem bezpośrednich dowodów na to, że uwalnianie fragmentów z gruczołu przytarczycznego może przyczyniać się do immunologicznej heterogenności hormonu w krążeniu.

Czytaj więcej artykułów medycznych...