Badania nad lipolizą w ludzkich komórkach tłuszczowych

Epinefryna stymulowała lipolizę i wychwyt tlenu przez podskórne komórki tłuszczowe człowieka. Gdy glukoza-14C była obecna w pożywce, jej wykorzystanie nie zostało zwiększone przez epinefrynę, chociaż nastąpiło przyspieszenie lipolizy. Insulina nie zmniejszała produkcji kwasów tłuszczowych stymulowanych adrenaliną. Połączenie ludzkiego hormonu wzrostu i kortyzolu stymulowało produkcję kwasów tłuszczowych przez izolowane ludzkie komórki tłuszczowe w mniejszym stopniu niż epinefryna. Gdy ludzki hormon wzrostu lub kortyzol był stosowany pojedynczo lub gdy bydlęcy hormon wzrostu został dodany w połączeniu z kortyzolem, nie zaobserwowano wpływu na produkcję kwasów tłuszczowych. Ponadto wysuszony acetonem preparat ludzkich gruczołów przysadkowych, który, jak wykazano, stymuluje lipolizę w szczurzych komórkach tłuszczowych, nie miał wpływu na tworzenie kwasów tłuszczowych w ludzkich komórkach tłuszczowych. Sugerowało to, że ludzki przysad mózgowy nie zawierał silniejszych środków lipolitycznych niż hormon wzrostu i był wspierany przez brak odpowiedzi ludzkich komórek tłuszczowych na oczyszczoną kortykotropinę.

Czytaj więcej artykułów medycznych...