Arg60 do mutacji Leu ludzkiego receptora tromboksanu A2 w dominująco dziedzicznym zaburzeniu krzepnięcia krwi.

Ostatnie postępy w genetyce molekularnej ujawniły mechanizmy leżące u podstaw wielu dziedzicznych zaburzeń u ludzi. Wśród nich mutacje w receptorach sprzężonych z białkiem G wyraźnie wykazały dwa rodzaje nieprawidłowości, mianowicie utratę funkcji i konstytutywną aktywację receptorów. Receptor tromboksanu A2 (TXA2) jest członkiem rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G i pełni podstawową rolę w hemostazie poprzez interakcję z TXA2 w celu indukcji agregacji płytek. Tutaj identyfikujemy pojedyncze podstawienie aminokwasu (Arg60 -> Leu) w pierwszej pętli cytoplazmatycznej receptora TXA2 w dominującym dziedzicznym zaburzeniu krzepnięcia, charakteryzującym się wadliwą odpowiedzią płytek krwi na TXA2. Ta mutacja została odkryta wyłącznie u chorych członków dwóch niepowiązanych rodzin z zaburzeniem. Zmutowany receptor ulegający ekspresji w komórkach jajnika chomika chińskiego wykazywał zmniejszoną indukowaną przez agonistę formację wtórnego przekaźnika pomimo jej normalnych powinowactw do wiązania się z ligandem. Te wyniki sugerują, że za zaburzenie odpowiada mutacja Arg60 do Leu. Co więcej, dominujące dziedziczenie tego zaburzenia sugeruje możliwość, że mutacja wytwarza dominujący negatywny receptor TXA2.

Czytaj więcej artykułów medycznych...