Analiza zmienności receptorów limfocytów T w limfocytach naciekających nowotwór z ludzkiego czerniaka regresywnego. Dowody na klonalną ekspansję komórek T in situ.

Złośliwe czerniaki często są infiltrowane przez limfocyty T. Postuluje się, że obecność limfocytów infiltrujących nowotwór (TIL) odzwierciedla trwające odpowiedzi immunologiczne przeciwko transformowanym komórkom. Takie "odpowiedzi" wydają się ogólnie nieefektywne z potencjalnym wyjątkiem rzadkich sytuacji klinicznych charakteryzujących się spontaniczną regresją nowotworu. Scharakteryzowaliśmy strukturę molekularną łańcucha beta receptora komórek T wyrażaną przez TIL w przypadku czerniaka regresywnego. Wykorzystano technologię PCR do badania limfocytów T bezpośrednio bez hodowli komórkowej. Do oceny wykorzystania V beta w TIL i próbkach kontrolnych użyto doświadczalnie walidowanych starterów podrodziny V?. Nasze wyniki pokazują, że klonalne populacje limfocytów T, precyzyjnie określone przez ich sekwencje połączeń VDJ, są amplifikowane w miejscu guza. Istnienie takich lokalnych wyborów opartych na antygenach potwierdza hipotezę, że odpowiedzi przeciwnowotworowe mogą rzeczywiście zachodzić w czerniaku regresywnym.

Czytaj więcej artykułów medycznych...